អ្នកជំនាញ ៖ សារធាតុគីមី នៅក្នុងចំណីអាហារ បង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង ដល់សុខភាពកុមារ

04-08-2018 9:19am

ញ៉ូវយ៉កៈ កាសែត The News York Time បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី៤ ខែសីហានេះថា ក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកវះកាត់មកពីស្ថាប័នធំៗ កំពុងតែជំរុញឲ្យក្រុមគ្រួសារកំណត់ទៅលើការប្រើប្រាស់សារធាតុប្លាស្ទីក ដោយឲ្យកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលមានគត៌ និងប្រើប្រាស់សម្រាប់វេចខ្ចប់ផ្លែឈើ បន្លែ រួមទាំការវេចខ្ចប់អាហារផងដែរ ។

ក្រុមនេះបានអះអាងថា វាយតម្លៃបែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យកុមារប្រឈមមុខនឹងសារធាតុគីមីនៅក្នុងចំណីអាហារ និងស្បៀងអាហារ ហើយនាំឲ្យពួកគេមានបញ្ហាសុខភាព ដូចជា ការធាត់ខុសប្រក្រតីជាដើម៕