សូមកុំភ្ញាក់ផ្អើល! ថ្ងៃនេះ នឹងមានការចល័តកម្លាំងអាវុធហត្ថ ពីភ្នំពេញ ទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

28-07-2018 10:26am

ភ្នំពេញៈ កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស សូមជម្រាបថា នៅថ្ងៃទី២៨ កក្កដានេះ នឹងមានការចល័ត​កម្លាំងកងរាជអាវុធ​ ពីសាលាកងរាជអាវុធហត្ថកំបូល ​ពីបញ្ជាការដ្ឋាន​កងរាជអាវុធ​ហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស និងពីមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនភ្នំជុំរាយ ទៅកាន់ភូមិសាស្រ្ត ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីចូលរួមការពារសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងការបោះឆ្នោះថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ស្អែកនេះ៕

សូមមើលសេចក្តីប្រកាលទាំងស្រុងរបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេស ៖